Kasteel Vorden - historie

De historie van het kasteel gaat terug tot het jaar 1300 en kent verschillende eigenaren. De archieven beginnen bij de naam Steven van Vorden, die het huis overdraagt aan oom Dirk van Vorden. Hij laat het kasteel na aan zijn zoon Willem, aangehuwd met Lisebeth. Dit echtpaar heeft drie kinderen: twee zoons, Johan en Berend, en een dochter Bertrade die in 1367 trouwt met Gerrit van Hackfort. Haar vader beleeft deze trouwdag niet meer. Op 1 november van het huwelijksjaar wordt ten overstaan van Johan van den Sande vastgesteld dat Lisebeth van Vorden en haar beide zoons Johan en Berend, hun tienden over de goederen Tyoding en Hacforden onder Vorden en andere goederen en horigen onder Zelhem overdragen aan Gerrit van Hackfort en goederen onder Ruurlo aan hun dochter, resp, zuster Bertrade, vrouw van Gerrit. Heel kort hierna sterft Johan, die Vorden van zijn vader had geërfd. Het kasteel gaat over naar zijn broer Berend.

Het huwelijk van Berend van Vorden en Bertha van Dorth blijft kinderloos. Berend beslist daarom, wanneer hij komt te sterven, zijn neef Jacob, de oudste zoon van zijn zuster, beleend moet worden met Vorden.

Jacob van Hackfort komt in 1405 in het bezit van Vorden, dat tot in de tweede helft van de 16de eeuw in zijn geslacht blijft. Henrick van Hackfort, zijn achterkleinzoon, die in 1518 sterft, laat geen zonen na, doch twee dochtertjes. Zijn weduwe hertrouwt na enkele jaren met Michiel van Eck. Uit deze verbintenis komt in 1530 wél een zoon voort, Henrick van Eck, heer van Medler, die het familieleden lastig zal maken, omdat hij meent aanspraken te kunnen doen gelden op Vorden.

Definitief naar het geslacht, Ripperda gaat Vorden in 1561, wanneer Maurits, hun tweede zoon, Vorden in bezit krijgt. Nu pas gaat Henrick van Eck zich roeren. Hij bestrijdt dat zijn half neef recht heeft op het goed. Maurits Ripperda woont met zijn gezin op het kasteel tot op 23 november 1580 Engelse huursoldaten in Staatse dienst het kasteel aanvallen en innemen. Er wordt veel vernield en weggehaald, terwijl de onverlaten bovendien de vrouw des huizes, haar kinderen en bedienden ontvoeren. Na het betalen van een losgeld worden ze weer vrijgelaten. Maurits ontspringt deze dans, omdat hij niet thuis is. Kort hierna wordt door soldaten brand gesticht op het kasteel, maar dan heeft het gezin Vorden al verlaten en zijn intrek genomen in een huis aan de Halterstraat in Zutphen. Daarvandaan trekt Maurits naar Groningen.

In de loop der jaren negentig keert hij terug naar zijn gehavende kasteel. Omstreeks de eeuwwisseling wordt de schade aan het kasteel hersteld.In 1617 sterft Maurits. Zijn oudste zoon en erfgenaam Adolf stelt waarschijnlijk geen prijs op Vorden en draagt hij Vorden over aan zijn jongere broer Peter Vincent. Die laat in 1637 Vorden na aan zijn oudste zoontje Maurits Herman.

Sophia Amalia Maria van Gent, een ongetrouwde nicht van Maurits Herman, erft het kasteel Vorden nagelaten. Zij laat het goed taxeren in verband met het opmaken van testament. Freule van Gent, die in 1764 is overleden, laat bij testament Vorden na aan Maria Margaretha Torck , een 67-jarige achternicht. Maria sterft in 1770 en haar dochter Sophia Juliana van Rechteren zal daarna erfgename zijn.

Als eerste en enig lid van het geslacht Van Rechteren is Sophia tot haar dood in 1793 vrouwe van Vorden. Dan wordt haar zoon Allard Philip Reinier Carel de eerste bezitter uit het geslacht Van der Borch. Hij sterft in 1871 en zijn zoon Paulus Anthony erft het kasteel. Hij is erg sterk en bereid zich te verloven met de vijftienjarige Johanna Maria baronesse van Nagell. Hij wil met haar op het kasteel een gezin stichten en besluit daarom tot herstel en modernisering van het oude huis. Tot hij, 57 jaar oud, overlijdt in 1901 woont hij met zijn vrouw en veertien kinderen - waarvan één jong is gestorven - op kasteel Vorden. Zijn echtgenote zal hem nog 42 jaar overleven. Zijn oudste zoon Willem Francios Emile erft het goed. Die blijft tot zijn dood in 1954 eigenaar, dan komt Vorden aan zijn enige zoon Paulus Anthony, die het in 1956 verkoopt aan de N.V. Landbouw-, Bos en Bouwexploitatiemij. ,, De Renkumsche. In 1974 verwerft de Stichting ,, Het Geldersch Landschap te Arnhem het kasteel en daarbij behorende goederen en grond. Het kasteel omringend terrein wordt doorverkocht aan de gemeente Vorden, de rest blijft eigendom van ,, Het Geldersch Landschap´´

Vanaf december 2004 neemt de familie Rodink het over van de gemeente Vorden. Daarmee worden ze de nieuwe eigenaren van het kasteel en de daarbij behorende goederen en grond


Meer informatie