Themadiner de heerlijkheid van ……………

Inleiding
De landdag is een oude vorm om de verschillende afdelingen van een rijk bij elkaar te krijgen. Deze werden van tijd tot tijd georganiseerd om iedereen weer op één lijn te krijgen en om beleid uit te zetten. (zo bestaat nog steeds de Poolse Landdag en de Reichstag in Duitsland)

In het stuk is sprake van de eisen van de hertogin. Dit zijn de eisen die uw organisatie stelt aan haar medewerkers.
De graaf hebben wij voorlopige de naam Isidoor gegeven, maar kan natuurlijk ook de naam van de directeur zijn. De ridders zijn de leiders van de verschillende workshopgroepen. De groepen kunnen ieder een eigen kleur krijgen en kunnen van tevoren of ter plekke worden samengesteld.

Het verhaal
De "heerlijkheid van ……….” van graaf Isidoor heeft verschillende afdelingen ieder onder leiding van een eigen ridder. Vandaag zullen de verschillende afdelingen . verantwoording afleggen bij hun hertogin Arosa op de burcht van Ammersoyen.

Het is een eer om zich hier te mogen presenteren en de banketten van de hertogin zijn befaamd. De beminnelijke hertogin regeert met vaste hand, eerlijk en rechtvaardig maar is ook tamelijk veeleisend. Zij eist discipline en excellente vaardigheden maar vraagt ook loyaliteit, betrokkenheid, toewijding en bevlogenheid.

Om zicht te krijgen op de vaardigheden en het moreel zullen de afdelingen zich moeten onderwerpen aan een aantal proeven van bekwaamheid. Onder leiding van specialisten zullen zij zich zo o.a. bezig houden met schermen, zwaardvechten, boogschieten en het instuderen van het loyaliteitslied.

De Personages diner kasteel
De rentmeester Johannes (een wat stijve en daardoor soms komische man) is de ceremoniemeester en structureert de hele avond.

Geeft sturing aan programma, groepsindeling, en verplaatsingen.
Bewaakt het draaiboek, de tijd, de interactie en de sfeer.
Doet de aankondigingen en de conférences.
De hertogin Arosa (een onorthodoxe vrouw met bijzonder gaven)

Verricht ceremoniëlen en rituelen.
Spreekt recht en verleent onderscheidingen.
Doorgrondt haar vazallen en geeft soms persoonlijke adviezen.
Vrouwe Carola (een vrolijke muzikante)

Heeft de leiding bij het instuderen van het loyaliteitslied met de verschillende afdelingen, en later bij de uitvoering daarvan.
Treedt op als troubadour tijdens de buffetten en rustige momenten.


Meer informatie